34 சென்ட் நிலத்தில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்

திரு. பெலிக்ஸ்,கடையம், திருநெல்வேலி - மென்பொருள்  பொறியாளரின் சாதனை -

அலைபேசி   ::  740 - 200- 7489