பசுந்தீவன நறுக்கி (Chaff Cutter)  • பசுந்தீவனம் மற்றும் உலர் தீவனங்களை சிறு சிறு துண்டுகளாக ( 1” அளவிற்கு) நறுக்க உதவும் கருவியே பசுந்தீவன நறுக்கி (Chaff Cutter).
  • நறுக்கும்போது சுவை கூடுவதால் கால்நடைகள் தீவனம் உட்கொள்ளும் அளவு அதிகமாகிறது.
  • செரிமானத் தன்மை அதிகரிப்பதால் அதிக சக்தி கால்நடைகளுக்கு கிடைக்கிறது.இதனால் பால் உற்பத்தி கூடுகிறது.
  • 20-30% தீவன சேதாரம் குறைகிறது. இதனால் சாதாரணமாக 3 கால்நடைகளுக்கு அளிக்கும்  பசுந்தீவனத்தை, நறுக்கி போடும்போது 4 கால்நடைகளுக்கு அளிக்கலாம்.
  • சேதாரம் குறைவதால் கட்டுத் தரையை சுத்தம் செய்யும் வேலை குறைகிறது.
  • கட்டுத்தரையை சுத்தம் செய்ய ஆகும் நேரத்தில் பாதி நேரம் செலவிட்டால் போதும் நறுக்கி போட்டு விடலாம்.
  • சிறு பண்ணையாளர்கள் கையால் நறுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தலாம்.