.

.

பசுந்தீவன நறுக்கி (Chaff Cutter)  • பசுந்தீவனம் மற்றும் உலர் தீவனங்களை சிறு சிறு துண்டுகளாக ( 1” அளவிற்கு) நறுக்க உதவும் கருவியே பசுந்தீவன நறுக்கி (Chaff Cutter).
  • நறுக்கும்போது சுவை கூடுவதால் கால்நடைகள் தீவனம் உட்கொள்ளும் அளவு அதிகமாகிறது.
  • செரிமானத் தன்மை அதிகரிப்பதால் அதிக சக்தி கால்நடைகளுக்கு கிடைக்கிறது.இதனால் பால் உற்பத்தி கூடுகிறது.
  • 20-30% தீவன சேதாரம் குறைகிறது. இதனால் சாதாரணமாக 3 கால்நடைகளுக்கு அளிக்கும்  பசுந்தீவனத்தை, நறுக்கி போடும்போது 4 கால்நடைகளுக்கு அளிக்கலாம்.
  • சேதாரம் குறைவதால் கட்டுத் தரையை சுத்தம் செய்யும் வேலை குறைகிறது.
  • கட்டுத்தரையை சுத்தம் செய்ய ஆகும் நேரத்தில் பாதி நேரம் செலவிட்டால் போதும் நறுக்கி போட்டு விடலாம்.
  • சிறு பண்ணையாளர்கள் கையால் நறுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தலாம்.


. எண்
பசுந்தீவன நறுக்கி
அரவை திறன் (மணிக்கு)
விற்பனை விலை (ரூபாய்)
1
கையால் இயக்குவது
50-70 கிலோ
6,500/-
2
மின் மோட்டரால் இயங்குவது


1 குதிரை திறன் (1 HP Motor)
200-250 கிலோ
11,500/-
1.5 குதிரை திறன் (1.5 HP Motor)
300-350 கிலோ
13,500/-
2 குதிரை திறன் (2 HP Motor)
500-600 கிலோ
20,000/-

விலை  2011 நவம்பர்  நிலவரப்படி