பசுந்தீவன உற்பத்தி

பசுந்தீவனத்தை உற்பத்தி செய்தால் கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படும் செலவை கணிசமாக குறைக்கலாம்.


நன்மைகள்
 • பால் உற்பத்தி செலவில் 70 சதவீதம் தீவனத்திற்கே செலவாகிறது.எனவே பால் உற்பத்தியில் அடர் தீவனத்தை குறைத்து பசுந்தீவனத்தை கொடுத்து தீவனச் செலவை 40 - 50 சதவீதமாக குறைக்கலாம். • உலர் தீவனங்களை விட இதில் புரதம் மற்றும் தாது உப்புகளின் அளவு அதிகமாக இருக்கிறது. • பசுந்தீவனத்தை உலர் தீவனங்களுடன் சேர்த்து தரும்போது உலர்தீவனங்களின் உட்கொள்ளும் அளவு மற்றும் அவற்றின் செரிமானத் தனமை அதிகரிக்கிறது. வகைகள் -- தானிய வகை, புல் வகை, பயறுவகை, மர வகை.தானிய வகை


 • சோளம், கம்பு மற்றும் மக்காசோளம்


 • அதிக மாவு சத்தும் , ஒரளவு புரதமும் கொண்டவைபுல் வகை
 • கினியாப் புல், கம்பு நெப்பியர் ஒட்டுப்புல் ( கோ-1,கோ-2,
  கோ-3 மற்றும் கோ-4), நீர்ப்புல் ( எருமைப்  புல்), கொழுக்கட்டைபுல்,
  ஈட்டிப்புல், மற்றும் மயில் கொண்டைப்புல். • அதிக மாவு சத்தும் , ஒரளவு புரதமும் கொண்டவைபயறு வகை
 • வேலிமசால், குதிரை மசால், முயல் மசால், தட்டைப் பயறு.


 • அதிக புரதமும் சுண்ணாம்பு சத்தும் கொண்டவை.


மர வகை • அகத்தி,  சூபாபுல் ( சவுண்டல் ), கிளிரிச்சிடியா, கருவேல், வெல்வேல்,
  ஆச்சா மற்றும் வேம்பு

 • நடுத்தரமான புரதம் மற்றும் தாது உப்புகள் கொண்டவை.


அளிக்கும் முறை • பசும் புல் மற்றும் தானிய வகை தீவனப் பயிர்களை 3 பங்கும் பயறுவகை தீவனங்களை
  1 பங்கும் கொடுக்க வேண்டும் .

 • இவ்வாறு அளிக்கும்போது கால்நடைகளுக்கு புரதம் மற்றும் மாவு சத்துகள்
  சரியான விகிதத்தில் கிடைக்கும்